Animacje (Animations)

Liczba zdjęć: 4

Galeria zawiera rysunki wykonane za pomocą narzędzi rejestrujących pociągnięcia pędzla (Artweaver Plus) i kolejne sekwencje budowy rysunków.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu.

Jeśli masz pytania - po prostu zapytaj.

Wyślij wiadomość